Du er her:   > Betingelser > Betingelser

Kjøpsbetingelser

Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK) og inkluderer mva.
Lydproduksjon tar forbehold om prisendringer fra importører og leverandører.
Når du har gjennomført en bestilling, vil du motta en automatisk ordrebekreftelse pr. e-post.


Betaling og Levering
I denne nettbutikken er det per dags dato kun mulig å betale med faktura.
Når et kjøp er gjennomført, vil du motta en faktura. Når faktura er registrert betalt, vil varen bli sendt fra oss. Eventuell frakt tilkommer og legges til endelig faktura.
Kopi av bankoverførsel kan også sendes til Lydproduksjon Tromsø AS direkte på post@lydproduksjon.com for raskest mulig effektuering av ordre.
Andre betalingsmåter som bruk av kredittkort utarbeides fortløpende.
Vi tar forbehold om at varer kan være utsolgte selv om det ikke er oppgitt på nettsiden.
Dersom varen som bestilles ,ikke er tilgjengelig på lager hos Lydproduksjon Tromsø AS eller hos norsk importør, vil du få oppgitt antatt leveringstidspunkt i revidert ordrebekreftelse med ny leveringsdato.
Lydproduksjon Tromsø AS har ikke alle varer på lager til enhver tid av praktiske hensyn.
Vi tar også forbehold om at farge på produktene kan avvike fra produktbildene.

Ekspedering av ordrer
Ordrer ekspederes innen 24 timer, med unntak av helger og helligdager. Normal frakttid er 3-14 virkedager avhengig av hvor du bor.
Vi fraskriver oss alt ansvar for følgene av forsinkelser, varer som har utgått eller kanselleringer fra våre leverandører.
Forsinket levering alene gir ikke rett til kansellering.
I hastetilfeller kan du ta kontakt med Lydproduksjon Tromsø AS på telefon 40 00 19 18 for nærmere avtale.
Egne fraktpriser på ekspressbehandling vil da gjelde.

Gebyrer
Lydproduksjon Tromsø AS tar 50,- NOK eks. mva i fakturagebyr per utsendt utskrevet faktura for å dekke omkostninger ved produksjon av faktura i forbindelse med kredittsalg/EHF.
 
Ved utsendelse av varer i oppkrav vil Postens gjeldene oppkravssats komme i tillegg til ordren.

Offentlige innkjøp
Statlige og kommunale enheter, samt Forsvaret har egne betalingsbetingelser.
Rekvisisjonsnummer, evnt bestillingsnummer bes oppgitt ved bestilling for raskere effektuering av ordrer.
Dersom det er krav om faktura med vedlagt rekvisisjon kan disse scannes sendes til post@lydproduksjon.com i PDF-format.

Frakt
Dersom varene må sendes vil frakt tilkomme og legges til på endelig faktura.

Fraktprisene baserer seg på Postens/Brings gjeldende satser.
Vi sender normalt med Postens servicepakke med mindre annet er avtalt.
Varer som på bakgrunn av størrelse og vekt ikke lar seg sende med Posten/Bring Norge, vil sendes med annen transportør som Schenker eller DHL.
Dette gjelder produkter som større høytaleranlegg, subber, piano/keyboard, trommesett, større instrumentforsterkere og flighter med vekt over 35kg, samt forsendelser som er flerkolli.
Dersom fraktprisen overstiger Postens satser vil du motta ny ordrebekreftelse med justert fraktpris.
Denne reviderte ordrebekreftelsen vil da være regnet som gjeldende ordre.

Avbestillinger
Avbestillinger må skje snarest mulig innen 24 timer etter gjennomført bestilling via post@lydproduksjon.com  

Salgspant/Forbehold om eiendomsrett
Lydproduksjon Tromsø AS beholder eiendomsretten til varene inntil kjøpesummen i sin helhet er betalt, med tillegg av evt. renter og omkostninger, iht. lov om salgspant. Inntil eiendomsretten er overført plikter kunden å behandle produktet forsvarlig og ikke endre, selge, låne ut eller råde over produktet på annen måte uten Lydproduksjon Tromsø AS skriftlige tillatelse.

Garantier og reklamasjonsrett
Mange produkter blir markedsført med at det følger en garanti. Garantien kan være gitt av produsenten, importøren eller selgeren.
Her kan du lese mer om garanti på Forbrukerrådets egen hjemmeside.
Lydproduksjon Tromsø AS gir produsentens garantier.
Under garantitiden, som regnes fra opprinnelig innkjøpsdato, gjelder garantien om noen varer tross normal anvendelse/montering skulle gå i stykker.
Ved material- eller produksjonsfeil, reparerer eller bytter vi varen. Utover dette følger vi kjøpslovens regler.
Garantien gjelder ikke:
Feil oppstått ved unormal og feilaktig bruk eller annen ytre påvirkning.
Kostnader for montering/demontering av feilaktig vare.
Kostnader for reparasjon ved et annet verksted enn det som er avtalt med Lydproduksjon Tromsø AS.
Reisekostnader.
Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.
Rene slitedeler og forbruksvarer.

Reklamasjon
Før du returnerer en vare må du ta kontakt med oss. Det er ditt ansvar å pakke varen på en sikker måte, og sørge for at varen kommer frem til oss i samme stand som du mottok den.
Vi tar ikke ansvar for skader som oppstår under returtransport til oss.
Er pakken din skadet ved henting, må du ta kontakt med Posten, og fylle ut et skademeldingsskjema.
Ta vare på emballasjen.

Angrefrist
Skjema for angrerett ligger her.
Dine rettigheter i henhold til Lov om Angrerett, løper fra den dagen du mottar varene.
Returporto dekkes av kjøper.
Angrerettloven gir forbruker en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til selger innen 14 dager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte,
herunder angrerettskjema. Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt.
Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene.
I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på.
Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort.
Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring.
Forbruker skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette gjelder selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakelevert fra selgeren.
Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet.
Dersom du har postgirokonto eller bankkonto bes kontonummer opplyst i egen epost til Lydproduksjon Tromsø AS, post@lydproduksjon.com.  
Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.
Varer som er sendt gjennom Posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med betalt returfrakt.
Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren.
Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.

Unntak og begrensninger i angreretten
Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøpers side.

© 2011 - Lydproduksjon Tromsø AS - Tel: 40 00 19 18 - E-post: post@lydproduksjon.com - All rights reserved.

Uni Micro Web